BLESKOZVOD

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

Venujeme sa inštalácii  pasívneho (klasického)  alebo aktívneho bleskozvodu

 

Pasívne bleskozvody patria medzi najstaršie technické zariadenie na ochranu pred bleskom.  Jedná sa o rokmi odskúšanú technológiu, ktorá je aj najrozšírenejšia.

Aktívne bleskozvody patria medzi najnovšie ochrany objektov pred účinkami atmosférických prepätí. Na niektorých objektoch dokonca ako jediné možné riešenie.